Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


38 година от Епохата на Зазоряването (1998г.)Глава 18

Петропавловка
18 август. Слово на Учителя на Празника.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.8.18 included.