Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


39 година от Епохата на Зазоряването (1999г.)Глава 1

1. На 22 февруари 1999 година, 39-та година от Епохата на Зазоряването, Учителя завърши написването на Обръщение към съвременното човечество Последна Надежда.

Глава 2

1. На другия ден Словото продължи Своето звучене в храма на Небесната Обител:

Глава 3

Няма съдържание!

Глава 4

1. Единайстия ден на март. Небесната Обител. Среща на Учителя с жадуващите да чуят Словото на Истината.

Глава 5

1. Небесната Обител. Дванадесетия ден на месец март. Домът за Благословия. Среща на Учителя с вярващите.

Глава 6

1. Тринадесетият ден на март. Небесната Обител. Среща с мъжете на града, продължила около четири часа. Въпроси към Учителя.

Глава 7

1.В шестнайстия ден на март Учителят след дълго прекъсване, свързано с написването на Обръщението, се спусна в Петропавловка.

Глава 8

1. Петропавловка 18 март. Среща на Учителя с вярващите Му в препълнения Дом на Благословението.

Глава 9

1.Деветнадесетият ден на март. Петропавловка. Продължение на срещите с Учителя в Дома на Благословлението.

Глава 10

1. Петропавловка. Двадесети март в поредицата от големи срещи с Учителя в Дома за Благословение.

Глава 11

1.Двадесетия ден на март. Петропавловка. Среща на Учителя с петропавловското Семейство в залата на дома за гости, бившия по-рано дом в Малой Минусе, където преди живя семейството на Учителя и семейството на няколко негови ученици.

Глава 12

1. Двадесет и първи март. Петропавловка. Домът на Благословението отново е запълнен с вярващи. Отговори на Учителя на въпроси…

Глава 13

1. Двайсет и втори март. Петропавловка. Домът на Благословението. Продължение на срещите с Учителя.

Глава 14

1. Двадесет и трети март. Петропавловка. Дома на Благословението. Среща с Учителя.

Глава 15

1. В този ден се проведе среща на Учителя с черемшанското Семейство в петропавловския дом за гости. И беше казано от Учителя в началото на срещата:

Глава 16

1. Двадесет и трети март. Петропавловка. Среща на Учителя с черемшанското Семейство.

Глава 17

1. Двадесет и четвърти ден от март 39 година от Епохата на Зазоряването. Петропавловка. И отново се събраха на среща в Дома на Благословението, жадуващите да чуят Словото на Истината.

Глава 18

1. На двадесет и седми март Учителя се завърна в Небесната Обител.

Глава 19

1. Шести април. Небесна Обител. Дом на уединението. Среща на учителя с представители на Можарското семейство.

Глава 20

1. Осмия ден от април. Небесната Обител. Среща на Учителя с имиското Семейство.

Глава 21

1. На деветия ден от април в Небесната Обител, в дома на Благословението, Учителя се срещна мъжете живеещи и работещи в Обителта На Зазоряване.

Глава 22

1. Небесната Обител. Дванадесети ден от април. Среща на Учителя с мъжете от града.

Глава 23

1. Тринадесети ден от април. Литургия за възнесението на голямата камбана в Небесната Обител, чакаща този час на Храмовия площад в града.

Глава 24

1. Шестнадесетия ден от април. Дома на уединението. Среща на Учителя с представителите на Семейството от Жербатиха.

Глава 25

1. Деветнадесети април. Небесната Обител. Среща със Семейството от Журавльово.

Глава 26

1. Двадесети април. Небесната Обител. Домът за уединение. Среща на Учителя със Семейството от Подгорное.

Глава 27

1. Двадесетия ден от април. Небесната Обител. Дома на Благословението. Среща на Учителя с мъжете, живеещи в Обителта на Зазоряването.

Глава 28

1. Двадесет и втори април. Среща на Учителя със Семейството от Бугуртак.

Глава 29

1. Двадесет и втори ден от април. Небесната обител. Среща на Учителя с жените живеещи в града.

Глава 30

1. Бе април в Небесната Обител, но пролетта все още не бързаше да настъпва. Снежните дни преобладаваха над слън-чевите, задържайки снега, който покрива-ше Обителта в двуметрова пелена в отива-щата си вече зима.

Глава 31

1. Третия ден от май. Домът на уединението. Със своите въпроси при Учителя дойдоха жените от Жаровск.

Глава 32

1. Четвъртият ден на май. Дом на уединението. Среща на Учителя с черемшанското Семейство.

Глава 33

1. Шести май. Среща на Учителя със Семейството на Уджей

Глава 34

1. Същият ден, шести май. Небесната обител. Среща на Учителя със жените в Дома за благословение.

Глава 35

1.Осми май. Дом за благословение. Среща на Учителя с мъжете, пребиваващи този ден в Обителта на Зазоряването.

Глава 36

1. Единадесетият ден на май. Дом за уединение. Среща на Учителя с представители на жаровското Семейство.

Глава 37

1. Тринадесети май. Среща на Учителя със Семейството на Подгорно, в която са останали два въпроса от Можарското семейство...

Глава 38

1. Петнадесети май. Небесна Обител. Среща на Учителя с мъжете, пребиваващи този ден в града.

Глава 39

1. Осемнадесети май.Дом на уединението. Среща на Учителя със Семейството на Горния Кужебар.

Глава 40

1. Двадесет и втори май. Небесна Обител. Дом за Благословения. Среща на Учителя с мъжете.

Глава 41

1. В топлите пролетни дни от България пристигнали няколко семейства и няколко човека за сега нямащи природни връзки, които били решили да променят привичното течение на своя живот и да изберат свои нови домове в земята обетована.

Глава 42

1. В началото на месец юни В Красноярск протече конгрес на търсещите спасителни пътища, пътища за оцеляване на човечест-вото и създаване на нова педагогика – педагогика на живота. Конгресът беше под надслов: “Асамблея на народите от Сибир и Далечния Изток”. Едни от основните организатори на това събрание бяха академик Талгат Акбашев и неговите ученици.

Глава 43

1. През деня на следващия ден в апартамента, където се бе установил Учителя, се извърши срещата Му с академик Талгат, организатор на серия конгреси и практически семинари по оцеляването на човечеството и създа-ване на нова система на самоуправле-ние в необратимия кризис на съвременното технократско общество.

Глава 44

1. Рано сутринта на девети юни Учителя отпътува от Красноярск в Петропавловка с кола.

Глава 45

1. Десети юни 39 година от Епохата на Зазоряването. Петропавловка. Слово на Учителя.

Глава 46

1. Единадесети юни Петропавловка. Въпроси към Учителя.

Глава 47

1. Четиринадесети юни Учителя се върна в Небесната Обител.

Глава 48

1. Двадесет и четвърти юни. Четвъртък. Небесна обител. Дом на благословението. Среща на учителя с жените.

Глава 49

1. На двадесет и осми юни Учителя се спусна от Горе и се отправи в каратузкия район.

Глава 50

1. Втори юли е. Курагино. Както винаги в последните години в миговете на престоя си в Курагино, Учителя отседна в моторските общежития, където се е разположил информационния център на последователите на Осъществяването и редакцията на любимия вестник на последователите на Христа “Обетована Земя”.

Глава 51

1. Трети юли. Учителя беше в Имис. Залата на културния дом отново беше пълна, както и във всички предишни дни при срещите с Учителя.

Глава 52

1. Скоро след връщането на Учителя на Планината беше предадено от Небесната Обител, на всички села на обетованата земя съобщение за това, че Учителя в дадения момент от време не вижда единно семейство от вярващи, които са в селата, с много редки изключения, за сега не съществува Семейство, а значи, срещите с тези, които са нарекли себе си единно Семейство, се прекратяват за известно време и могат да продължат едва, когато Учителят види устременост да се изпълни предходното – всичко това, което вече беше казано от Истината за създаването на Единното Семейство...

Глава 53

1. На двадесет и девети юли в домът за Благословение в Небесната Обител се състоя среща на Учителя с жените в

Глава 54

1. В четвъртия ден на август, в Небесната Обител се появи авторът на предаването “Крачка отвъд хоризонта” на камеровската телевизия Юри Светлаков. Юри искаше среща с Учителя, за да осъществи творческото си желание и да вземе интервю от Христос за телевизионно предаване за любовта.

Глава 55

1. Пети август. Небесната Обител. Дома на Благословението. Среща на Учителя с жените, живеещи в Обителта на Зазоряването.

Глава 56

1. Тринадесети август. Небесната Обител. Домът на Благословението. Среща на Учителя с жените от Обителта на Зазоряването.

Глава 57

1. Осемнадесети август 39 година от Епохата на Зазоряване. Празника на Словото. Множество хора, радващи се на срещата един с друг в слънчевия празничен ден.

Глава 58

1. Двадесет и втори август. После-празничните дни, ливадата до реката в Петропавловка. Из между слънчевата лека мъгла, нарядко падат и капчици дъжд. Среща с Учителя.

Глава 59

1. Шести септември. Небесната Обител. Среща на Учителя с жените живущи в Обителта на Зазоряването.

Глава 60

1. Деветият ден на септември. Небесната Обител. Залата на още строящия се Дом на Благословението. И дойдоха при Учителя четири двойки мъже и жени, обичащи се един друг и възжелали да поемат отговорност един за друг, съединявайки се в природни семейства. И беше Слово на Учителя към съединяващите се в тази отговорност:

Глава 61

1. Шестнадесети септември. Небесната обител. Среща на Учителя със семействата от Обителта на Зазоряването в Дома на Благословението.

Глава 62

1. Двадесет и трети септември. Небесната обител. Дом на Благословението. Среща на Учителя със семействата от Обителта на Зазоряването.

Глава 63

1. Първи октомври. Небесна обител. Среща на Учителя с тези, които пребиваваха в Обителта на Зазоряването през този ден.

Глава 64

1. Седми октомври. Обителта в Небесата. В този ден при Учителя дойдоха за решение на своите въпроси българите. Сред тях бяха и тези, които са взели активно участие в основаването на хутора недалеч от Обителта на Разцвета и тези, които са дошли тук от България и Австрия за определено време, за да видят Учителя и обетованата земя.

Глава 66

1. На шести ноември в Небесната Обител в Дома за Благославяне се състоя среща на Учителя с живеещите в Обителта на зазоряването/разсъмването/. Ето въпросите към Христос:

Глава 67

1. Шестнадесети ноември. Небесна Обител. Ателието на Учителя. В този ден Виссарион отговаряше на въпросите на Юрий Хабаровски — майстор печкар, живеещ сега в Жаровск с жена си Татяна и четирите си деца.

Глава 68

1. Eсен в Небесната Обител. Дните на октомври и ноември, дни слънчеви, изпълнени с мириса на опадалите листа, сухо шумолещи от лекия вятър по пътеките за Обителта, и дни, миришещи на прохлада и дъжд, който в средата на октомври се превърна в обилен сняг...

Глава 69

1. Късна есен в предверито на зимата. В Небесната Обител и в Обителта на Зазоряването вече има сняг.

Глава 70

1. Двадесет и пети ноември. Обителта в Небесата. Мигове от личните срещи с Учителя.

Глава 71

1. В утринните часове на последния ден на ноември на Иван Танин, един от мъжете в Обителта на Разцвета на сън видя нещо, което като печат легна в сърцето и паметта му.

Глава 72

1. В декемврийските дни беше изказано първото пожелание от Учителя мъжете от Обителта на Зазоряването да проведат преди края на дните от безвремието от отиващата си година, дни на мъдрост за всеки мъж, живеещ в Обителта.

© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.9.72 included.